Marek Klein

Pomysłodawca i założyciel GC Instruments Sp. z o.o., obecnie pełni funkcję prezesa zarządu. Z wykształcenia doktor chemii, z zamiłowania analityk chemiczny i przedsiębiorca. Prywatnie mąż i ojciec dwójki dzieci.

ZAPRASZAM DO KONTAKTU


DATA URODZENIA

04 lipca 1985


MIEJSCE URODZENIA

Gdańsk, Polska


Wykształcenie


2009 – 2015 Studia doktoranckie na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, tytuł:doktor nauk technicznych, rozprawa doktorska nt: Fotokonwersja związków organicznych i nieorganicznych w fazie gazowej. Dziedzina i zakres: nauki techniczne, technologia chemiczna

2004 – 2009 Studia na Politechnice Gdańskiej, Wydział Chemiczny, kierunek: Technologia Chemiczna, tytuł: magister inżynier, praca magisterska nt: „Oczyszczanie ścieków z procesu Biturox”.


Zatrudnienie:


  • Prezes Zarządu GC Instruments.
  • Właściciel biznesu związanego z analityką chemiczną. Wykonywanie analiz, ekspertyz. Zakres działalności opisano bardziej szczegółowo na stronie internetowej pod adresem: www.ekotechlab.pl
  • Biegły przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku w dziedzinie chemii, technologii chemicznej i ochrony środowiska.
  • Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny – specjalista techniczny i inżynierski.

Doświadczenie:


Od 2012 roku prowadzi laboratorium analityczne, a od 2016 roku zajmuje się produkcją sprzętu analitycznego. Autor ponad 60 ekspertyz sądowych jako niezależny ekspert  przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku w zakresie chemii, technologii chemicznej i ochrony środowiska.


GDZIE NAS ZNALEŹĆ

Jesteśmy wszędzie

POZOSTAŃ W KONTAKCIE

Obserwuj nas w mediach społecznościowych

Znajdź nas na Facebooku, Twitterze i Instagramie.