Zrealizowane projekty

Firma GC Instruments Sp. z o.o. zrealizowała projekt pt.„Szkoleniowy chromatograf gazowy i nowy typ detektora do chromatografii gazowej” współfinansowany w ramach poddziałania pilotażowego 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej dla działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Program Operacyjny Polska Wschodnia, Priorytet Oś I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia.

Okres realizacji projektu: 2017.12.01-2019.11.30

Dotacja Unii Europejskiej: 799 850,00 PLN netto

Wkład własny: 284 716,00 PLN netto

Całkowita wartość projektu: 1 084 566.00 PLN brutto.

GDZIE NAS ZNALEŹĆ

Jesteśmy wszędzie

POZOSTAŃ W KONTAKCIE

Obserwuj nas w mediach społecznościowych

Znajdź nas na Facebooku, Twitterze i Instagramie.