Projekt Unijny

Zapytanie Ofertowe nr: 1/GCI/2017 (29.11.2017r.)

na wykonanie usługi dostawy stanowiska do przeprowadzania testów nowego typu detektora oraz kalibracji i wzorcowania produkowanych chromatografów szkoleniowych w postaci chromatografu gazowego GC-FID-MS w ramach poddziałanie 1.1.2 Rozwój Startupów w Polsce Wschodniej

w związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 1.1.2 „Rozwój Startupów w Polsce Wschodniej” I osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” działanie 1.1 „Platformy Startowe dla nowych pomysłów” Programu Operacyjnego „Polska Wschodnia”, GC Instruments Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na dostawie chromatografu gazowego wyposażonego w detektor FID i MS.

Kod CPV: 38432210-7

Nazwa kodu CPV: Chromatografy gazowe

Pobierz zapytanie  ( zapytanie 1)

Pobierz formularz oferty  ( formularz 1)

Informacja o udzielaniu zamówienia (8.12.2017r.):

W wyniku postępowania 1/GCI/2017 wyłoniony został wykonawca:  „SHIM-POL A.M. Borzymowski” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna ul. Lubomirskiego 5 05-080 Izabelin

Data wpłynięcia oferty: 07.12.2017r

Cena netto: 203 500,00 zł

Cena brutto: 250 305,00 zł

Zapytanie Ofertowe nr: 2/GCI/2017 (26.12.2017r.)

na zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego (umowa cywilno-prawna) na stanowisko programista/elektronik w ramach projektu: „Szkoleniowy chromatograf gazowy oraz nowy typ detektora do chromatografii gazowej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działania 1.1 „Platformy startowe dla nowych pomysłów”, poddziałania: 1.1.2. „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”

w związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 1.1.2 „Rozwój Startupów w Polsce Wschodniej” I osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” działanie 1.1 „Platformy Startowe dla nowych pomysłów” Programu Operacyjnego „Polska Wschodnia”, GC Instruments Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego (umowa cywilno-prawna) na stanowisko programista/elektronika.

Kod CPV: 72000000-5

Nazwa kodu CPV: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Pobierz zapytanie  ( zapytanie 2)

Pobierz formularz oferty  ( formularz 2)

Oświadczenie ( oświadczenie 2)

Informacja o udzielaniu zamówienia (18.01.2018r.):

W wyniku postępowania 2/GCI/2017 wyłoniony został wykonawca:  Pan Maciej Świniarski z Gdańska

Data wpłynięcia oferty: 03.01.2018r.

Cena oferty brutto: 89 000,00 zł

Zapytanie Ofertowe nr: 2/GCI/2018 (13.04.2018r.)

na wykonanie usługi w postaci działań reklamowo-informacyjnych, mających na celu rozpropagowanie produktów GC Instruments Sp. z o.o. na rynku laboratoryjnym w okresie kwiecień 2018 – listopad 2019 w ramach poddziałania 1.1.2 Rozwój Startupów w Polsce Wschodniej

w związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 1.1.2 „Rozwój Startupów w Polsce Wschodniej” I osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” działanie 1.1 „Platformy Startowe dla nowych pomysłów” Programu Operacyjnego „Polska Wschodnia”, GC Instruments Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu działań reklamowo-informacyjnych mających na celu rozpropagowanie produktów GC Instruments Sp. z o.o. na rynku laboratoryjnym w okresie kwiecień 2018 – listopad 2019

Kod CPV: 79340000-9

Nazwa kodu CPV: Usługi reklamowe i marketingowe

Pobierz zapytanie  ( zapytanie 3)

Pobierz formularz oferty  ( formularz 3)

Odpowiedzi do pytań złożonych w wyznaczonym terminie do 18.04.2018 do godz. 15:00 do pobrania

Ofertę należy złożyć:

– do dnia 23.04.2018 (oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane);

– za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kleinmare@gmail.com oraz listownie/kurierem pod adres GC Instruments Sp. z o.o. Ul. Stanisława Sulimy 1, 82-300 Elbląg w tytule wiadomości/ z dopiskiem: „Oferta do zapytania ofertowego 2/GCI/2018”

Minimalny termin ważności oferty powinien wynosić 30 dni.

Wyniki postępowania nr 2/GCI/2018:

Wybrany wykonawca:
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
Selmax S.C. Paweł Seredziński Justyna Kuśmierczyk
Ul. Witomińska 46,
81-311 Gdynia
Data wpłynięcia oferty: 23.04.2018 godz. 12:08
Cena netto: 78 000,00 PLN
Cena brutto: 95 940,00 PLN

Pełna lista podmiotów
1.Selmax S.C. Paweł Seredziński Justyna Kuśmierczyk
Ul. Witomińska 46,
81-311 Gdynia
Data wpłynięcia: 23.04.2018 godz. 12:08
Cena netto: 78 000,00 PLN
Cena brutto: 95 940,00 PLN

2. Expansja Advertising Sp. z o.o.
Ul. Kordeckiego 47
60-144 Poznań
Data wpłynięcia: 23.04.2018 godz. 15:49
Cena netto: 138 000,00 PLN
Cena brutto: 169 740,00 PLN

3.2mgroup S.C.
Beata Domagalska- partner zarządzający
Katarzyna Szulc- partner zarządzający
Al. Zwycięstwa 239/12
81-525 Gdynia
Data wpłynięcia: 23.04.2018 godz. 16:07
Cena netto: 96 698,00 PLN
Cena brutto: 118 938,54 PLN

Zapytanie Ofertowe nr: 3/GCI/2018 (13.04.2018r.)

na dostawe elementów szkoleniowego chromatografu gazowego: obudowy, ogrzewanego pieca kolumny, oraz podzespołów elektroniczno-mechanicznych (na stałe zainstalowanej w prototypie) w ramach poddziałania 1.1.2 Rozwój Startupów w Polsce Wschodniej

w związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 1.1.2 „Rozwój Startupów w Polsce Wschodniej” I osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” działanie 1.1 „Platformy Startowe dla nowych pomysłów” Programu Operacyjnego „Polska Wschodnia”, GC Instruments Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi dostawy elementów szkoleniowego chromatografu gazowego.

Kod CPV: 38432210-7

Nazwa kodu CPV: Chromatografy gazowe

Pobierz zapytanie  ( zapytanie 4)

Pobierz formularz oferty  ( formularz 4)

Ofertę należy złożyć:
– do dnia 23.04.2018 (oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane);
– za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kleinmare@gmail.com oraz listownie/kurierem pod adres GC Instruments Sp. z o.o. Ul. Stanisława Sulimy 1, 82-300 Elbląg w tytule wiadomości/ z dopiskiem: „Oferta do zapytania ofertowego 3/GCI/2018”
Minimalny termin ważności oferty powinien wynosić 30 dni.

Wyniki postępowania nr 3/GCI/2018:

Wybrany wykonawca
TKmatik Karol Kiełbiński
ul. Filomatów 2
80-124 Gdańsk
Data wpłynięcia oferty: 20.04.2018r. godz. 12:22
Cena netto oferty: 55 000,00 PLN
Cena brutto oferty: 67 650,00 PLN

Pełna lista podmiotów:

TKmatik Karol Kiełbiński

ul. Filomatów 2
80-124 Gdańsk
Data wpłynięcia oferty: 20.04.2018r. godz. 12:22
Cena netto oferty: 55 000,00 PLN
Cena brutto oferty: 67 650,00 PLN

Zapytanie Ofertowe nr: 4/GCI/2018 (23.07.2018r.) 

na zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko konstruktor sprzętu analitycznego w ramach projektu: „Szkoleniowy chromatograf gazowy oraz nowy typ detektora do chromatografii gazowej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działania 1.1 „Platformy startowe dla nowych pomysłów”, poddziałania: 1.1.2. „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”. Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POPW.01.01.02-28-0018/17-00.

Kod CPV: 73120000-9

Nazwa kodu CPV: Usługi eksperymentalno-rozwojowe

Pobierz zapytanie  ( zapytanie 5)

Pobierz formularz oferty  ( formularz 5)

Pobierz formularz oświadczenia o braku powiązań  ( oświadczenie 3)

Ofertę należy złożyć:
– do dnia 30.07.2018 (oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane);
– za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kleinmare@gmail.com lub listownie/kurierem pod adres :
GC Instruments Sp. z o.o. Ul. Stanisława Sulimy 1, 82-300 Elbląg w tytule wiadomości/ z dopiskiem: „Oferta do zapytania ofertowego 4/GCI/2018”
Minimalny termin ważności oferty powinien wynosić 30 dni.

Wybrany wykonawca:

Pan Mariusz Majerowski z Redy
data wpłynięcia oferty: 30 lipca 2018r.
Cena oferty: 34 400,00 zł
GDZIE NAS ZNALEŹĆ

Jesteśmy wszędzie

POZOSTAŃ W KONTAKCIE

Obserwuj nas w mediach społecznościowych

Znajdź nas na Facebooku, Twitterze i Instagramie.